Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Marts 2019
EPUB 147kPDF 938k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 1 : PARLAMENTETS SESSIONER

Artikel 147 : Mødested

1.    Parlamentet holder sine plenarmøder og udvalgsmøder i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne.

Forslag om yderligere mødeperioder i Bruxelles og ændringsforslag hertil vil kunne vedtages med et flertal af de afgivne stemmer.

2.   Ethvert udvalg kan vedtage at anmode om, at ét eller flere møder bliver holdt andetsteds. En sådan anmodning, der skal begrundes, rettes til Parlamentets formand, som forelægger den for Præsidiet.

I tilfælde af uopsættelighed kan formanden selv træffe afgørelsen. Afslag fra Præsidiet eller formanden skal begrundes.

Seneste opdatering: 13. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik