Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 147 : Τόπος των συνεδριάσεων

1.   Οι συνεδριάσεις Ολομέλειας του Κοινοβουλίου καθώς και οι συνεδριάσεις των επιτροπών του διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών.

Για την έγκριση προτάσεων για πρόσθετες περιόδους συνόδου στις Βρυξέλλες, καθώς και τροποποιήσεων στις προτάσεις αυτές, απαιτείται η πλειοψηφία των ψηφισάντων.

2.   Κάθε επιτροπή μπορεί με απόφασή της να ζητήσει τη διεξαγωγή μίας ή περισσοτέρων συνεδριάσεών της σε άλλο τόπο. Το αίτημα αυτό διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο οποίος το υποβάλλει στο Προεδρείο.

Σε περίπτωση κατεπείγοντος, ο Πρόεδρος μπορεί να λάβει μόνος του την απόφαση. Εάν το αίτημα απορριφθεί από το Προεδρείο ή από τον Πρόεδρο, αναφέρονται οι λόγοι της απόρριψης.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου