Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 1 : ZASADANIA PARLAMENTU

Článok 147 : Miesto rokovaní Parlamentu a schôdzí výborov

1.   Rokovania Parlamentu a schôdze jeho výborov sa konajú v súlade s ustanoveniami zmlúv.

Na prijatie návrhov na konanie dodatočných schôdzí v Bruseli a pozmeňujúcich návrhov k týmto návrhom je potrebná iba väčšina odovzdaných hlasov.

2.   Každý výbor môže rozhodnúť o tom, že požiada, aby sa jedna alebo viac jeho schôdzí konalo na inom mieste. Takáto žiadosť sa s odôvodnením predkladá predsedovi Parlamentu, ktorý ju predloží Predsedníctvu.

Ak ide o naliehavú záležitosť, môže predseda Parlamentu rozhodnúť sám. Ak Predsedníctvo alebo predseda Parlamentu žiadosť zamietne, musia sa uviesť dôvody tohto zamietnutia.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia