Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 2 : PLÁN PRÁCE PARLAMENTU

Článek 150 : Postup v plénu bez pozměňovacích návrhů a rozpravy

1.   Pokud byla zpráva ve výboru přijata tak, že proti hlasovala méně než jedna desetina členů výboru, je zpráva zařazena do návrhu pořadu jednání Parlamentu pro hlasování bez pozměňovacích návrhů.

Tento bod pořadu jednání je předmětem jediného hlasování, pokud před sestavením konečného návrhu pořadu jednání poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty písemně nepožádají, aby bylo k tomuto bodu možno předkládat pozměňovací návrhy, přičemž v takovém případě stanoví předseda lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů.

2.   O bodech zařazených do konečného návrhu pořadu jednání pro hlasování bez pozměňovacích návrhů se rovněž nevede rozprava, pokud Parlament při přijímání pořadu jednání na začátku dílčího zasedání nerozhodne jinak, a to na návrh Konference předsedů nebo na žádost politické skupiny nebo poslanců dosahujících přinejmenším nízké prahové hodnoty.

3.   Při sestavování konečného návrhu pořadu jednání dílčího zasedání může Konference předsedů navrhnout zařazení dalších bodů pro hlasování bez pozměňovacích návrhů nebo bez rozpravy. Při přijímání pořadu jednání nesmí Parlament takový návrh přijmout, pokud politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty podají písemnou námitku nejpozději jednu hodinu před zahájením dílčího zasedání.

4.   Pokud se o bodu hlasuje bez předchozí rozpravy, může zpravodaj nebo předseda příslušného výboru bezprostředně před hlasováním učinit prohlášení v délce nejvýše dvou minut.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí