Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
2 SKYRIUS : PARLAMENTO DARBO TVARKA

150 straipsnis : Plenarinių posėdžių procedūra be diskusijų ir be pakeitimų

1.   Jei prieš pranešimą balsavo mažiau negu viena dešimtoji komiteto narių, jis įrašomas į Parlamento darbotvarkės projektą balsuoti be pakeitimų.

Dėl tokio klausimo balsuojama vieną kartą, išskyrus jeigu prieš parengiant galutinį darbotvarkės projektą ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os) raštu paprašo leisti pateikti pakeitimus. Tokiu atveju Parlamento pirmininkas nustato pakeitimų pateikimo terminą.

2.   Dėl klausimų, įrašytų į galutinį darbotvarkės projektą balsuoti be pakeitimų, nediskutuojama, jeigu tvirtindamas darbotvarkę mėnesinės sesijos pradžioje Parlamentas nenusprendžia kitaip, remdamasis Pirmininkų sueigos pasiūlymu ar frakcijos arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus prašymu.

3.   Rengdama galutinę mėnesinės sesijos darbotvarkę, Pirmininkų sueiga gali siūlyti balsuoti ir dėl kitų klausimų be pakeitimų ar be diskusijų. Parlamentas, tvirtindamas darbotvarkę, gali nepriimti tokių pasiūlymų, jei likus ne mažiau kaip valandai iki mėnesinės sesijos pradžios frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius dėl jų pateikia prieštaravimų raštu.

4.   Jei dėl klausimo balsuojama be diskusijų, pranešėjas ar atsakingo komiteto pirmininkas prieš pat balsavimą gali padaryti ne ilgiau kaip dvi minutes trunkantį pareiškimą.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika