Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - Marec 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 2 : RAZPORED DELA PARLAMENTA

Člen 150 : Postopek na plenarnem zasedanju brez predlogov sprememb in razprave

1.   Kadar odbor sprejme poročilo proti kateremu je glasovala manj kot desetina članov, se poročilo uvrsti na osnutek dnevnega reda Parlamenta za glasovanje brez predlogov sprememb.

O točki se nato glasuje z enim samim glasovanjem, razen če pred oblikovanjem končnega osnutka dnevnega reda poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pisno zahtevajo, da se dopustijo predlogi sprememb k točki; v tem primeru predsednik določi rok za vložitev predlogov sprememb.

2.   O točkah, uvrščenih na končni osnutek dnevnega reda za glasovanje brez predlogov sprememb, se tudi glasuje brez razprave, razen če Parlament pri sprejemanju dnevnega reda na začetku delnega zasedanja na predlog konference predsednikov ali na zahtevo politične skupine ali poslancev, ki dosegajo vsaj nizki prag, odloči drugače.

3.   Konferenca predsednikov lahko pri oblikovanju končnega osnutka dnevnega reda delnega zasedanja predlaga, da se tudi o drugih točkah glasuje brez predlogov sprememb ali brez razprave. Pri sprejemanju dnevnega reda Parlament ne sme sprejeti nobenega takega predloga, če temu pisno nasprotuje politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, vsaj eno uro pred začetkom delnega zasedanja.

4.   Kadar se o točki glasuje brez razprave, lahko poročevalec ali predsednik pristojnega odbora neposredno pred glasovanjem poda izjavo, ki traja največ dve minuti.

Zadnja posodobitev: 13. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov