Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2019. március
EPUB 155kPDF 991k
TARTALOM
FÜGGELÉK
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
2. FEJEZET : A PARLAMENT ÜGYRENDJE

153a. cikk : Vita időszerű kérdésekről képviselőcsoport kérésére

1.   Minden plenáris ülés napirendtervezetében egy vagy két, legalább 60 perces időtartamot el kell különíteni az Európai Unió politikája szempontjából nagy jelentőséggel bíró, időszerű kérdésről folytatandó vitákra.

2.   Minden képviselőcsoportnak joga van javaslatot tenni évente legalább egy ilyen vita témájára. Az Elnökök Értekezlete gondoskodik arról, hogy a képviselőcsoportok között az egymást követő tizenkét hónapban méltányosan oszoljék meg a szóban forgó jog gyakorlása.

3.   A képviselőcsoportok a választott időszerű témát írásban benyújtják az Elnöknek, mielőtt az Elnökök Értekezlete elkészítené a végleges napirendtervezetet. Teljes mértékben tiszteletben kell tartani az eljárási szabályzat 38. cikkének (1) bekezdését az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében elismert jogokról, szabadságokról és elvekről, valamint az ugyanezen szerződés 2. cikkében rögzített értékeket.

4.   Az ilyen jellegű viták időpontját az Elnökök Értekezlete határozza meg. Az Elnökök Értekezlete a parlamenti képviselők négyötödét képviselő többséggel úgy határozhat, hogy elutasít egy témát, amelyet valamely képviselőcsoport javasolt.

5.   A vitát az időszerű kérdés megvitatását előzetesen javasló képviselőcsoport képviselője vezeti be. A bevezetőt követően a felszólalási időt a 162. cikk (4) és (5) bekezdése szerint kell felosztani.

6.   A vita állásfoglalás elfogadása nélkül zárul.

Utolsó frissítés: 2019. május 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat