Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 2 : PARLAMENTETS ARBETSGÅNG

Artikel 155 : Gemensam debatt

Beslut får när som helst fattas om att gemensamt debattera liknande ärenden eller ärenden som hör ihop.

Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy