Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
2. PEATÜKK : PARLAMENDI TÖÖPLAAN

Artikkel 156 : Tähtajad

Teksti arutelu ja hääletus võib toimuda ainult juhul, kui tekst on vähemalt 24 tundi varem liikmetele kättesaadavaks tehtud, välja arvatud artiklites 135 ja 154 osutatud kiireloomulistel juhtudel.

Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika