Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
8ú téarma parlaiminteach - Márta 2019
EPUB 161kPDF 1053k
CLÁR
AGUISÍN
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VII : SEISIÚIN
CAIBIDIL 2 : ORD GNÓ NA PARLAIMINTE

Riail 156 : Teorainneacha ama

Ach amháin sna cásanna práinneacha dá dtagraítear i Riail 135 agus i Riail 154, ní dhéanfar díospóireacht ná vótáil ar théacs mura rud é gur cuireadh ar fáil é d’Fheisirí 24 huaire an chloig ar a laghad roimh ré.

An nuashonrú is déanaí: 13 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais