Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 2 : PROGRAM PRÁCE PARLAMENTU

Článok 156 : Lehoty

S výnimkou naliehavých prípadov uvedených v článkoch 135 a 154 sú rozprava a hlasovanie o texte prípustné iba vtedy, ak bol text sprístupnený poslancom najneskôr 24 hodín vopred.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia