Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Marts 2019
EPUB 147kPDF 938k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 3 : ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM MØDERNES AFVIKLING

Artikel 158 : Sprog

1.   Alle Parlamentets dokumenter skal være affattet på de officielle sprog.

2.   Alle medlemmer har ret til at tale i Parlamentet på det officielle sprog, de ønsker. Indlæg på et af de officielle sprog simultantolkes til alle de andre officielle sprog og til ethvert andet sprog, som Præsidiet finder nødvendigt.

3.   På udvalgs- og delegationsmøder er der tolkning fra og til de officielle sprog, som medlemmerne af og stedfortræderne i det pågældende udvalg eller den pågældende delegation anvender og anmoder om.

4.   På udvalgs- og delegationsmøder uden for de sædvanlige arbejdssteder er der tolkning fra og til de sprog, som anvendes af medlemmer, der har bekræftet, at de vil deltage i mødet. Denne ordning kan undtagelsesvis lempes. Præsidiet træffer afgørelse om de nødvendige bestemmelser.

5.   Efter bekendtgørelsen af afstemningsresultatet træffer formanden afgørelse om eventuelle anmodninger vedrørende påståede uoverensstemmelser mellem forskellige sprogudgaver.

Seneste opdatering: 13. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik