Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 3 : VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRE PRIEBEH ROKOVANÍ

Článok 158 : Jazyky

1.   Všetky dokumenty Parlamentu sú vypracované v úradných jazykoch.

2.   Každý poslanec má právo vystúpiť v Parlamente v úradnom jazyku podľa svojho výberu. Vystúpenia v jednom z úradných jazykov sa simultánne tlmočia do ostatných úradných jazykov a tiež do iných jazykov, ktoré môže Predsedníctvo považovať za potrebné.

3.   Na schôdzach výboru a delegácie sa zabezpečí tlmočenie z úradných jazykov a do úradných jazykov, ktoré používajú a vyžadujú členovia tohto výboru alebo delegácie a ich náhradníci.

4.   Na schôdzach výboru a delegácie konaných mimo obvyklých rokovacích miest sa zabezpečí tlmočenie do jazykov tých členov, ktorí potvrdili svoju účasť na schôdzi, a z týchto jazykov. Výnimočne možno stanoviť pružnejšie použitie tohto režimu. Predsedníctvo prijme potrebné ustanovenia.

5.   Po oznámení výsledku hlasovania predseda Parlamentu rozhodne o všetkých žiadostiach týkajúcich sa údajných odchýlok medzi jednotlivými jazykovými verziami.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia