Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 3 : OBECNÁ PRAVIDLA PRO PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

Článek 159 : Přechodná ustanovení

1.   V přechodném období trvajícím do konce osmého volebního období (1), jsou přípustné výjimky z článku 158 v případě, že pro některý z úředních jazyků není přes náležitá opatření dostatečný počet tlumočníků nebo překladatelů.

2.   Předsednictvo na návrh generálního tajemníka a s náležitým ohledem na dočasná zvláštní opatření uvedená v odstavci 3 stanoví, kdy jsou pro jednotlivé dotčené úřední jazyky splněny předpoklady uvedené v odstavci 1. Předsednictvo na základě zprávy o pokroku generálního tajemníka každých šest měsíců přezkoumá své rozhodnutí o připuštění výjimky. Předsednictvo přijme potřebná prováděcí opatření.

3.   Použijí se dočasná zvláštní opatření přijatá Radou na základě Smluv týkající se navrhování právních aktů.

4.   Na odůvodněné doporučení předsednictva může Parlament tento článek kdykoliv zrušit nebo po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 rozhodnout o prodloužení jeho platnosti.

(1) Prodlouženo rozhodnutím Parlamentu ze dne 26. února 2014.
Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí