Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
3. PEATÜKK : ISTUNGITE LÄBIVIIMISE ÜLDINE KORD

Artikkel 159 : Üleminekukord

1.   Kuni parlamendi kaheksanda ametiaja lõpuni (1) kestva üleminekuaja lõpuni on kõrvalekaldumine artiklist 158 lubatud, kui ametliku keele jaoks ei ole asjakohastele abinõudele vaatamata piisavalt tõlke või tõlkijaid.

2.   Juhatus teeb peasekretäri ettepanekul, võttes arvesse lõikes 3 osutatud korda, iga sellise ametliku keele puhul kindlaks lõikes 1 osutatud asjaolude olemasolu. Juhatus vaatab otsuse kõrvalekaldumist lubada iga poole aasta järel peasekretäri eduaruande alusel üle. Juhatus võtab vastu vajalikud rakenduseeskirjad.

3.   Kohaldatakse nõukogu poolt aluslepingute alusel vastu võetud õigusaktide koostamise ajutist korda.

4.   Parlament võib igal ajal juhatuse põhjendatud soovituse alusel võtta vastu otsuse tunnistada käesolev artikkel kehtetuks varem või lõikes 1 nimetatud tähtaja lõppemisel seda tähtaega pikendada.

(1) Pikendatud parlamendi 26. veebruari 2014. aasta otsusega.
Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika