Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 5 : КВОРУМ, ИЗМЕНЕНИЯ И ГЛАСУВАНЕ

Член 168a : Прагове (1)

1.   За целите на настоящия правилник, освен ако не е посочено друго, се прилагат следните определения:

(а)   „нисък праг“ означава една двадесета от всички членове на ЕП или политическа група;

(б)   „среден праг“ означава една десета от всички членове на Парламента, включваща една или повече политически групи или отделни членове на ЕП, или комбинация от двете;

(в)   „висок праг“ означава една пета от всички членове на Парламента, включваща една или повече политически групи или отделни членове на ЕП, или комбинация от двете.

2.   Когато, за целите на вземането на решение дали е достигнат даден праг, се изискват подписи на членове на ЕП, подписите могат да бъдат собственоръчно поставени или електронни, като се използва системата за електронен подпис на Парламента. В рамките на съответните срокове даден член на ЕП може да оттегли своя подпис, но след това не може да го постави отново.

3.   Когато е необходима подкрепата на политическа група, за да бъде постигнат даден праг, групата действа чрез своя председател или чрез лице, което е надлежно определено от него за целта.

4.   За прилагането на средния и на високия праг подкрепата на политическа група се отчита по следния начин:

-   когато е направено позоваване на член, определящ подобен праг, в хода на заседание: всички членове на ЕП, които принадлежат към подкрепящата група и присъстват физически;

-   във всички останали случаи: всички членове на ЕП, които принадлежат към подкрепящата група.

(1) Член 168а се прилага mutatis mutandis за комисиите (вж. член 209).
Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност