Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Ósma kadencja Parlamentu - marzec 2019
EPUB 163kPDF 1058k
SPIS TREŚCI
DODATEK
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ VII :  SESJE
ROZDZIAŁ 5 : KWORUM, POPRAWKI I GŁOSOWANIE

Artykuł 168a : Progi (1)

1.   Na użytek niniejszego Regulaminu i o ile nie postanowiono inaczej, stosuje się następujące definicje:

(a)   „niski   próg”   oznacza   jedną   dwudziestą  całkowitej liczby posłów   do   Parlamentu   lub   grupę polityczną;

(b)   „średni próg" oznacza jedną dziesiątą całkowitej liczby posłów do Parlamentu, tworzoną przez jedną lub więcej grup politycznych bądź przez poszczególnych posłów bądź przez kombinację obu tych opcji;

(c)   „wysoki próg” oznacza jedną piątą całkowitej liczby posłów do Parlamentu, tworzoną przez jedną lub więcej grup politycznych bądź przez poszczególnych posłów lub przez kombinację obu tych opcji.

2.   Jeżeli w celu ustalenia, czy osiągnięty został odpowiedni próg, wymagany jest podpis posła, podpis ten może zostać złożony odręcznie lub w formie elektronicznej z użyciem systemu podpisu elektronicznego Parlamentu. Poseł może w stosownym terminie wycofać się ze złożonego podpisu, nie może go jednak później złożyć ponownie.

3.   Jeżeli do osiągnięcia progu niezbędne jest poparcie grupy politycznej, grupa ta działa za pośrednictwem swego przewodniczącego lub za pośrednictwem osoby specjalnie wyznaczonej przez niego w tym celu.

4.   Poparcie grupy politycznej w celu zastosowania średniego i wysokiego progu liczone jest następująco:

-   w przypadku zastosowania w trakcie posiedzenia artykułu przewidującego taki próg: wszyscy posłowie należący do grupy wyrażającej poparcie, fizycznie obecni na sali;

-   w pozostałych przypadkach: wszyscy posłowie należący do popierającej grupy.

(1) Artykuł 168a stosuje się odpowiednio do komisji (zob. art. 209).
Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności