Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
8. parlamentarno obdobje - Marec 2019
EPUB 143kPDF 909k
VSEBINA
DODATEK
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 5 : SKLEPČNOST, PREDLOGI SPREMEMB IN GLASOVANJE

Člen 168a : Pragi (1)

1.   Za namene tega poslovnika in če ni drugače določeno, se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)   „nizki prag“ pomeni dvajsetino vseh poslancev Parlamenta ali politično skupino;

(b)   „srednji prag“ pomeni desetino vseh poslancev Parlamenta, ki jo sestavlja ena ali več političnih skupin ali posameznih poslancev ali kombinacija obojega;

(c)   „visoki prag“ pomeni petino vseh poslancev Parlamenta, ki jo sestavlja ena ali več političnih skupin ali posameznih poslancev ali kombinacija obojega.

2.   Kadar je za ugotavljanje zadostnega praga potreben podpis poslanca, je podpis lahko lastnoročen ali v elektronski obliki, ki se v slednjem primeru ustvari s sistemom Parlamenta za elektronsko podpisovanje. Poslanec lahko v ustreznem roku umakne svoj podpis, vendar ga pozneje ne more obnoviti.

3.   Kadar je za dosego praga potrebna podpora politične skupine, skupina ukrepa preko svojega predsednika ali osebe, ki jo predsednik imenuje v ta namen.

4.   Za uporabo srednjega in visokega pragu se podpora politične skupine šteje, kakor sledi:

-   kadar med zasedanjem ali sejo pride do sklicevanja na člen, ki določa tak prag: vsi poslanci, ki so člani podporne skupine in so fizično navzoči,

-   v vseh drugih primerih: vsi poslanci, ki pripadajo podporni skupini.

(1) Člen 168a se smiselno uporablja za odbore (glej člen 209).
Zadnja posodobitev: 13. maj 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov