Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - Ožujka 2019.
EPUB 146kPDF 933k
SADRŽAJ
DODATAK
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA VII. : ZASJEDANJA
POGLAVLJE 5. : KVORUM I GLASOVANJE

Članak 180.a : Tajno glasovanje (1)

1.   O imenovanjima se glasuje tajno, ne dovodeći u pitanje članak 15. stavak 1. i članak 204. stavak 2. prvi podstavak.

Prilikom izračuna broja glasova u obzir se uzimaju samo glasački listići s imenima kandidata.

2.   Glasovanje se također provodi tajno ako to zahtijevaju zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem visoki prag. Ti zahtjevi moraju biti podneseni prije početka glasovanja.

3.   Zahtjev za tajno glasovanje ima prednost pred zahtjevom za poimenično glasovanje.

4.   Glasove nakon tajnog glasovanja prebrojavaju između dva i osam zastupnika odabranih ždrijebom, osim u slučaju elektroničkog glasovanja.

U slučaju glasovanja iz stavka 1. kandidati ne smiju prebrojavati glasove.

Imena zastupnika koji su sudjelovali u tajnom glasovanju bilježe se u zapisnik s dnevne sjednice na kojoj je provedeno glasovanje.

(1) Članak 180a. primjenjuje se mutatis mutandis na odbore (vidi članak 209).
Posljednje ažuriranje: 13. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti