Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada marts
EPUB 151kPDF 994k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
5. NODAĻA : KVORUMS, GROZĪJUMI UN BALSOŠANA

180. pants : Balsošana pēc saraksta (1)

1.   Papildus gadījumiem, kas paredzēti šajā reglamentā, pēc saraksta balso tad, ja politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, par to ir iesnieguši rakstisku pieprasījumu, vēlākais, iepriekšējā vakarā pirms balsošanas, izņemot gadījumus, kad Parlamenta priekšsēdētājs ir noteicis citu termiņu.

180. panta noteikumus par balsošanu pēc saraksta nepiemēro ziņojumiem, kas paredzēti 8. panta 2. punktā un 9. panta 4., 7. un 9. punktā, ar deputāta imunitāti saistīto procedūru ietvaros.

2.   Katra politiskā grupa var iesniegt ne vairāk kā simts pieprasījumus balsošanai pēc saraksta vienā sesijā.

3.   Balsošana pēc saraksta notiek, izmantojot elektronisko balsošanas iekārtu.

Ja iekārtu nevar izmantot tehnisku iemeslu dēļ, balsot pēc saraksta var alfabētiskā secībā, sākot ar tā deputāta vārdu, kuru noteic lozējot. Parlamenta priekšsēdētājs balso pēdējais. Balsojot skaļi jāpasaka „par”, „pret” vai „atturos”.

4.   Balsošanas rezultātus ieraksta sēdes protokolā. Balsotāju sarakstus sagatavo katrai politiskajai grupai deputātu uzvārdu alfabētiskā secībā, norādot, kā katrs deputāts balsojis.

(1) 180. panta 3. un 4. punktu pēc analoģijas piemēro komitejām (sk. 209. pantu).
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika