Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2019. március
EPUB 155kPDF 991k
TARTALOM
FÜGGELÉK
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
5. FEJEZET : HATÁROZATKÉPESSÉG, MÓDOSÍTÁSOK ÉS SZAVAZÁS

182a. cikk : A szavazás vitatása (1)

1.   A szavazás érvényességével kapcsolatos ügyrendi hozzászólásnak csak azt követően van helye, hogy az Elnök a szavazást lezártnak nyilvánította.

2.   A kézfelemeléssel történő szavazás eredményének kihirdetése után bármely képviselő kérheti az eredménynek az elektronikus szavazatszámláló rendszer használatával történő ellenőrzését.

3.   A kihirdetett eredmény érvényességéről az Elnök határoz. Az Elnök határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.

(1) A 182a. cikk értelemszerűen alkalmazandó a bizottságokra (lásd a 209. cikket).
Utolsó frissítés: 2019. május 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat