Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Maart 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 5 : QUORUM, AMENDEMENTEN EN STEMMING

Artikel 182 bis : Betwisting van de stemming (1)

1.   Ordepunten betreffende de geldigheid van een stemming kunnen pas worden ingebracht nadat de Voorzitter de stemming voor gesloten heeft verklaard.

2.   Na bekendmaking van de uitslag van een stemming bij handopsteken kan een lid verzoeken om die uitslag aan de hand van de elektronische steminstallatie te controleren.

3.   De Voorzitter beslist over de geldigheid van de bekendgemaakte uitslag. Zijn beslissing is onherroepelijk.

(1) Artikel 182 bis is van overeenkomstige toepassing op de commissies (zie artikel 209).
Laatst bijgewerkt op: 13 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid