Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTSFÖRHET, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH OMRÖSTNING

Artikel 182a : Invändningar beträffande omröstningar (1)

1.   Ordningsfrågor beträffande en omröstnings giltighet får tas upp efter det att talmannen har förklarat omröstningen avslutad.

2.   När resultatet av en omröstning med handuppräckning har tillkännagetts, får en ledamot begära att resultatet ska kontrolleras med hjälp av det elektroniska omröstningssystemet.

3.   Talmannen avgör om det tillkännagivna resultatet är giltigt. Talmannens beslut är slutgiltigt.

(1) Artikel 182a ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 209).
Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy