Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Åttonde valperioden - Mars 2019
EPUB 151kPDF 947k
INNEHÅLL
TILLÄGG
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTSFÖRHET, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH OMRÖSTNING

Artikel 183 : Röstförklaringar

1.   När omröstningen har avslutats får varje ledamot i samband med den enstaka omröstningen och/eller slutomröstningen om en fråga som tagits upp i kammaren avge en muntlig röstförklaring på högst en minut. Varje ledamot får avge högst tre muntliga röstförklaringar per sammanträdesperiod.

Varje ledamot får i samband med en sådan omröstning avge en skriftlig röstförklaring på högst 200 ord, vilken ska publiceras på ledamotens sida på parlamentets webbplats.

Varje politisk grupp får avge en röstförklaring på högst två minuter.

När den första röstförklaringen om den första punkten har påbörjats ska ingen ytterligare begäran om att få avge röstförklaringar beviljas.

Röstförklaringar till en enstaka omröstning och/eller en slutomröstning får avges beträffande alla frågor som tagits upp i kammaren. I denna artikel avses med termen ”slutomröstning” inte vilken typ av omröstning det gäller, utan den sista omröstningen beträffande en fråga.

2.   Röstförklaringar ska inte tillåtas vid sluten omröstning eller vid omröstning om procedurfrågor.

3.   Om en fråga förts upp på föredragningslistan utan vare sig ändringsförslag eller debatt, får ledamöter bara inge en skriftlig röstförklaring i enlighet med punkt 1.

Såväl muntliga som skriftliga röstförklaringar måste ha ett direkt samband med den fråga som tagits upp i kammaren.

Senaste uppdatering: 13 maj 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy