Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 6 : НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Член 187 : Искания за обявяване на недопустимост

1.   В началото на разискванията по конкретна точка от дневния ред политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да отправят искане за обявяването ѝ за недопустима. Подобно предложение незабавно се поставя на гласуване.

Намерението да се отправи искане за недопустимост трябва да бъде заявено не по-късно от 24 часа предварително на председателя, който незабавно уведомява за това Парламента.

2.   Ако искането за обявяване на недопустимост бъде подкрепено, Парламентът незабавно преминава към следващата точка от дневния ред.

Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност