Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 6 : PROCESNÍ NÁMITKY A PROCESNÍ NÁVRHY

Článek 187 : Námitka nepřípustnosti věci

1.   Na začátku rozpravy o určitém bodu pořadu jednání může politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty vznést námitku nepřípustnosti. O tomto návrhu se okamžitě hlasuje.

Záměr vznést námitku nepřípustnosti věci je oznámen nejméně 24 hodin předem předsedovi, který o tom ihned informuje Parlament.

2.   Jestliže je námitka přijata, přistoupí Parlament ihned k dalšímu bodu pořadu jednání.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí