Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
6. PEATÜKK : KODUKORDA PUUDUTAVAD MÄRKUSED JA MENETLUSEGA SEOTUD ETTEPANEKUD

Artikkel 190 : Arutelu või hääletuse edasilükkamine (1)

1.   Päevakorrapunkti arutelu alguses võivad fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid teha ettepaneku lükata arutelu kindla kuupäeva ja kellaajani edasi. Taotlus pannakse viivitamatult hääletusele.

Kavatsusest esitada arutelu edasilükkamise ettepanek tuleb presidendile vähemalt 24 tundi ette teatada. President teavitab igast teatest parlamenti viivitamata.

2.   Kui ettepanek võetakse vastu, läheb parlament edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. Edasilükatud arutelu toimub kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal.

3.   Kui ettepanek lükatakse tagasi, ei tohi seda samal osaistungjärgul uuesti esitada.

4.   Enne hääletust või hääletuse ajal võivad fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid teha ettepaneku hääletus edasi lükata. Taotlus pannakse viivitamatult hääletusele.

(1) Artiklit 190 kohaldatakse vajalike muudatustega ka komisjonidele (vt artikkel 209).
Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika