Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS : KOMITETAI

196 straipsnis : Nuolatinių komitetų sudarymas (1)

Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas sudaro nuolatinius komitetus. Jų įgaliojimai nustatomi Darbo tvarkos taisyklių priede (2). Tas priedas priimamas balsavusiųjų balsų dauguma. Šių komitetų nariai renkami naujai išrinkto Parlamento pirmos mėnesinės sesijos metu ir perrenkami po dvejų su puse metų. Nuolatinių komitetų pareigos gali būti nustatomos skirtingu nei komitetų sudarymo metu.

Nuolatinių komitetų įgaliojimai taip pat gali būti tvirtinami skirtingu nei komitetų sudarymo metu.

(1) 196 straipsnio redakcija, kuri bus taikoma nuo 2019 m. liepos mėnesinės sesijos pradžios, pateikiama šios Darbo tvarkos taisyklių redakcijos priedėlyje.
(2) Žr. V priedą.
Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika