Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGACE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článek 206 : Schůze výborů

1.   Výbor se schází, když jej svolá jeho předseda, nebo na žádost předsedy Parlamentu.

Při svolávání schůze výboru jeho předseda předloží návrh pořadu jednání. O návrhu pořadu jednání rozhodne výbor na začátku schůze.

2.   Na schůzích výboru může vystoupit Komise, Rada a další orgány Unie, přizve-li je k účasti jménem výboru jeho předseda.

Na základě rozhodnutí výboru může být přizvána jakákoli osoba, aby se zúčastnila schůze a vystoupila na ní.

Příslušný výbor může se svolením předsednictva uspořádat slyšení odborníků, pokud toto slyšení považuje za nezbytné pro úspěšný výkon své práce týkající se určité otázky.

3.   Aniž je dotčen čl. 53 odst. 8 a pokud výbor nerozhodne jinak, poslanci, kteří se účastní schůzí výborů, ke kterým nenáleží, se nemohou zapojit do jejich jednání.

Výbor jim však může povolit účast na své schůzi s poradním hlasem.

4.   Čl. 162 odst. 2 o rozdělení řečnické doby se použije obdobně na výbory.

5.   V případě vypracovávání doslovného záznamu se použije obdobně čl. 194 odst. 2, 3 a 5.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí