Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Kahdeksas vaalikausi - maaliskuu 2019
EPUB 149kPDF 869k
SISÄLLYS
LISÄYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA VIII : VALIOKUNNAT JA VALTUUSKUNNAT
LUKU 1 : VALIOKUNNAT

206 artikla : Valiokunnan kokoukset

1.   Valiokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai puhemiehen sitä pyytäessä.

Puheenjohtaja toimittaa kokouskutsun yhteydessä kokouksen esityslistaluonnoksen. Valiokunta päättää esityslistasta kokouksen alussa.

2.   Komissio, neuvosto ja muut unionin toimielimet voivat käyttää puheenvuoron valiokunnan kokouksissa, jos valiokunnan puheenjohtaja on valiokunnan puolesta kutsunut ne kokoukseen.

Muita henkilöitä voidaan valiokunnan päätöksestä kutsua kokoukseen ja käyttämään siellä puheenvuoro.

Asiasta vastaava valiokunta voi puhemiehistön suostumuksella kuulla asiantuntijoita, jos se katsoo tämän välttämättömäksi tietyn asian menestyksekkään käsittelyn kannalta.

3.   Jäsenet, jotka ovat läsnä sellaisten valiokuntien kokouksissa, joihin he eivät kuulu, eivät saa ottaa osaa asioiden käsittelyyn, jollei kyseessä oleva valiokunta toisin päätä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 53 artiklan 8 kohdan soveltamista.

Valiokunta voi kuitenkin sallia heidän osallistumisensa kokouksiin neuvoa-antavasti.

4.   Puheajan jakamista koskevaa 162 artiklan 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin valiokuntiin.

5.   Jos laaditaan sanatarkka selostus, 194 artiklan 2, 3 ja 5 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

Päivitetty viimeksi: 13. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö