Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGACE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článek 207 : Zápisy ze schůzí výborů

Zápis z každé schůze výboru je dán k dispozici všem jeho členům a předkládá se výboru ke schválení.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí