Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 207 : Zápisnice zo schôdzí výborov

Zápisnica z každej schôdze výboru sa sprístupňuje všetkým jeho členom a predloží sa výboru na schválenie.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia