Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
8. parlamenti ciklus - 2019. március
EPUB 155kPDF 991k
TARTALOM
FÜGGELÉK
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VIII. CÍM : BIZOTTSÁGOK ÉS KÜLDÖTTSÉGEK
2. FEJEZET : PARLAMENTKÖZI KÜLDÖTTSÉGEK

212. cikk : A Parlamentközi küldöttségek létrehozása és feladatköre (1)

1.   Az Elnökök Értekezletének javaslata alapján a Parlament állandó parlamentközi küldöttségeket hoz létre, és feladataik figyelembevételével határoz jellegükről és tagjaik számáról. A tagokat a Parlament újraválasztását követő első vagy második plenáris ülésen, egy parlamenti ciklusra választják meg.

2.   A küldöttség tagjait az után választják meg, hogy a jelöléseket a képviselőcsoportok és a független képviselők benyújtották az Elnökök Értekezletéhez. Az Elnökök Értekezlete a tagállamok és a politikai nézetek lehető legméltányosabb képviseletét biztosító javaslatokat nyújt be a Parlamentnek. A 199. cikk (2), (3), (5) és (6) bekezdését alkalmazni kell.

3.   A küldöttségek elnökségeit a 204. cikk szerint az állandó bizottságokra megállapított eljárásnak megfelelően kell kialakítani.

4.   Az egyes küldöttségek általános hatáskörét a Parlament határozza meg. A Parlament e hatásköröket bármikor kiterjesztheti vagy korlátozhatja.

5.   A küldöttségek munkájának lehetővé tételéhez szükséges végrehajtási rendelkezéseket a Küldöttségi Elnökök Értekezlete javaslata alapján az Elnökök Értekezlete fogadja el.

6.   A küldöttség elnöke a küldöttség tevékenységéről a külpolitikai ügyekben illetékes bizottságnak rendszeresen jelentést készít.

7.   A küldöttség elnöke számára lehetőséget kell biztosítani a bizottságban való felszólalásra, ha olyan pont van napirenden, amely a küldöttség hatáskörébe tartozó területet érint. Ugyanez vonatkozik a küldöttség ülésein e bizottság elnökére vagy előadójára.

(1) A 212. cikknek a 2019 júliusi plenáris ülés megnyitásától alkalmazandó változata az Eljárási Szabályzat e kiadásának függelékében található.
Utolsó frissítés: 2019. május 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat