Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 8. sasaukums - 2019. gada marts
EPUB 151kPDF 994k
SATURA RĀDĪTĀJS
PAPILDINĀJUMS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VIII SADAĻA : KOMITEJAS UN DELEGĀCIJAS
2. NODAĻA : PARLAMENTU SADARBĪBAS DELEGĀCIJAS

212. pants : Parlamentu sadarbības delegāciju izveide un to pienākumi (1)

1.   Pēc Priekšsēdētāju konferences priekšlikuma Parlaments izveido pastāvīgas parlamentu sadarbības delegācijas un atkarībā no delegācijas pienākumiem nosaka to darbības jomu un locekļu skaitu. Delegāciju locekļus ievēlē pirmās vai otrās sesijas laikā pēc Parlamenta vēlēšanām uz visu Parlamenta sasaukuma laiku.

2.   Delegāciju locekļus ievēlē pēc tam, kad politiskās grupas un pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti Priekšsēdētāju konferencei ir iesnieguši kandidatūras. Priekšsēdētāju konference iesniedz Parlamentam priekšlikumus, kuros pēc iespējas ņem vērā dalībvalstu un politisko uzskatu taisnīgu pārstāvību. Piemēro 199. panta 2., 3., 5. un 6. punktu.

3.   Delegāciju prezidijus izveido, piemērojot procedūru, kas noteikta pastāvīgajām komitejām saskaņā ar 204. pantu.

4.   Dažādo delegāciju vispārīgās kompetences nosaka Parlaments. Tas var jebkurā laikā tās paplašināt vai sašaurināt.

5.   Pēc Delegāciju priekšsēdētāju konferences priekšlikuma Priekšsēdētāju konference nosaka delegāciju darbībai vajadzīgos īstenošanas noteikumus.

6.   Delegācijas vadītājs iesniedz par ārlietām un drošības jautājumiem atbildīgajai komitejai ziņojumu par delegācijas darbību.

7.   Ja darba kārtībā ir punkts, kas skar delegācijas kompetenci, delegācijas vadītājam ir iespēja sniegt paskaidrojumus minētajai komitejai. Tādu pašu noteikumu delegācijas sanāksmēs piemēro šīs komitejas priekšsēdētājam vai referentam.

(1) Reglamenta 212. panta versija, kura tiks piemērota no 2019. gada jūlija sesijas atklāšanas sēdes, ir izklāstīta papildinājumā, kas pievienots šim Reglamenta izdevumam
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika