Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

IX OSA : PETITSIOONID

Artikkel 217 : Petitsioonidest teadaandmine

1.   Parlamenti teavitatakse artikli 215 lõikes 9 osutatud registrisse kantud petitsioonidest ja olulisematest petitsioonide läbivaatamise menetlust puudutavatest otsustestil. Teadaanded kantakse istungi protokolli.

2.   Registrisse kantud petitsioonide pealkirjad ja sisukokkuvõtted ning petitsioonide läbivaatamisel esitatud arvamused ja olulisemad vastuvõetud otsused tehakse Euroopa Parlamendi veebisaidil petitsiooniportaalis üldsusele kättesaadavaks.

Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika