Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA IX : PETÍCIE

Článok 217 : Oznámenie o petíciách

1.   Petície zapísané v registri podľa článku 215 ods. 9 sa spolu s hlavnými rozhodnutiami o postupe, ktorý sa uplatní pri konkrétnych petíciách, oznámia v pléne. Takéto oznámenia sa zaznamenajú v zápisnici z rokovania.

2.   Názov a zhrnutie textov petícií zapísaných v registri spolu s textom stanovísk a najdôležitejších rozhodnutí predložených v súvislosti s preskúmaním petícií sa sprístupní verejnosti na portáli pre petície na internetovej stránke Parlamentu.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia