Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Osmi parlamentarni saziv - Ožujka 2019.
EPUB 146kPDF 933k
SADRŽAJ
DODATAK
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA X. : EUROPSKI OMBUDSMAN

Članak 219. : Izbor Europskog ombudsmana

1.   Na početku svakog parlamentarnog saziva ili u slučaju smrti, ostavke ili razrješenja Europskog ombudsmana predsjednik poziva na podnošenje kandidatura za funkciju Europskog ombudsmana i određuje rok u kojemu se kandidature moraju podnijeti. Poziv se objavljuje u Službenom listu Europske unije.

2.   Kandidature mora podržati najmanje 40 zastupnika iz najmanje dvije države članice.

Svaki zastupnik može podržati samo jednog kandidata.

Uz kandidaturu moraju se priložiti svi dokumenti na osnovi kojih je moguće sa sigurnošću utvrditi da kandidat ispunjava uvjete utvrđene u članku 6. stavku 2. Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom Europskog parlamenta (1).

3.   Kandidature se prosljeđuju nadležnom odboru. Pravovremeno se objavljuje cjeloviti popis zastupnika koji su dali svoju potporu kandidatima.

4.   Nadležni odbor može pozvati kandidate na saslušanje. Na tim saslušanjima mogu biti nazočni svi zastupnici.

5.   Abecedni popis dopuštenih kandidatura zatim se stavlja na glasovanje u Parlamentu.

6.   Europski ombudsman izabire se većinom danih glasova.

Ako nakon prva dva glasovanja nijedan kandidat nije izabran, dalje se mogu natjecati samo dva kandidata koja su u drugom glasovanju dobila najviše glasova.

Kod svakog izjednačenog broja glasova izabire se najstariji kandidat.

7.   Prije glasovanja predsjednik utvrđuje je li nazočna najmanje polovica zastupnika Parlamenta.

8.   Europski ombudsman obnaša svoju dužnost dok njegov nasljednik ne stupi na dužnost, osim u slučaju smrti ili razrješenja dužnosti.

(1) Odluka 94/262/EZUČ, EZ, Euratom Europskog parlamenta od 9. ožujka 1994. o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (SL L 113, 4.5.1994., str. 15.).
Posljednje ažuriranje: 13. svibnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti