Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ X : ОМБУДСМАН

Член 220 : Дейност на омбудсмана

1.   Компетентната комисия разглежда случаите на лошо администриране, за които е била уведомена от омбудсмана съгласно член 3, параграфи 6 и 7 от Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом, след което може да вземе решение да изготви доклад съгласно член 52.

Компетентната комисия разглежда доклада, представен от омбудсмана в края на всяка годишна сесия за резултатите от извършените от него проверки в съответствие с член 3, параграф 8 от Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом. Компетентната комисия може да представи на Парламента предложение за резолюция, ако счита, че е необходимо Парламентът да заяви своята позиция относно който и да е аспект на този доклад.

2.   Омбудсманът може също да информира компетентната комисия по нейно искане или да бъде изслушван от нея по негова собствена инициатива.

Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност