Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
8. valgperiode - Marts 2019
EPUB 147kPDF 938k
INDHOLDSFORTEGNELSE
TILLÆG
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT X : OMBUDSMANDEN

Artikel 220 : Ombudsmandens virke

1.   Det kompetente udvalg undersøger de fejl eller forsømmelser, som det underrettes om af ombudsmanden, jf. artikel 3, stk. 6 og 7, i afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom, hvorefter det kan afgive en betænkning i henhold til forretningsordenens artikel 52.

Det kompetente udvalg gennemgår den beretning, som ombudsmanden ved slutningen af hver session forelægger om resultatet af sine undersøgelser, jf. artikel 3, stk. 8, i afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom. Det kompetente udvalg kan forelægge Parlamentet et beslutningsforslag, hvis det mener, at Parlamentet er nødt til at tage stilling til et aspekt af beretningen.

2.   Herudover kan ombudsmanden informere det kompetente udvalg, når dette anmoder herom, eller på eget initiativ anmode om at blive hørt af det kompetente udvalg.

Seneste opdatering: 13. maj 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik