Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ X : ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Άρθρο 220 : Δράση του Διαμεσολαβητή

1.   Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει κρούσματα κακοδιοίκησης για τα οποία την έχει ενημερώσει ο Διαμεσολαβητής σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 6 και 7 της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ, σε συνέχεια των οποίων μπορεί να αποφασίσει να συντάξει έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 52.

Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει την έκθεση που υποβάλλει ο Διαμεσολαβητής κατά τη λήξη κάθε συνόδου σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών του, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να υποβάλλει στο Kοινοβούλιο πρόταση για ψήφισμα εάν θεωρεί ότι το Kοινοβούλιο πρέπει να λάβει θέση σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της εν λόγω έκθεσης.

2.   Ο Διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή κατόπιν αιτήματός της ή, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας, να γίνει δεκτός σε ακρόαση από αυτήν.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου