Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi kaheksas ametiaeg - märts 2019
EPUB 143kPDF 854k
SISU
LIIDE
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

X OSA : OMBUDSMAN

Artikkel 220 : Ombudsmani tegevus

1.   Vastutav komisjon vaatab läbi haldusomavoli juhtumid, millest ombudsman on teada andnud vastavalt otsuse 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom artikli 3 lõigetele 6 ja 7, mille järel võib vastutav komisjon vastavalt kodukorra artiklile 52 otsustada koostada raporti.

Vastutav komisjon vaatab läbi aruande, mille ombudsman esitab iga-aastase tööperioodi lõpus oma uurimistulemuste kohta vastavalt otsuse 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom artikli 3 lõikele 8. Vastutav komisjon võib esitada parlamendile resolutsiooni ettepaneku, kui ta leiab, et parlament peaks võtma selle aruande mõne aspekti kohta seisukoha.

2.   Ombudsman võib ka anda vastutavale komisjonile viimase taotlusel teavet või esineda vastutava komisjoni ees omal algatusel.

Viimane päevakajastamine: 13. mai 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika