Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

X ANTRAŠTINĖ DALIS : OMBUDSMENAS

220 straipsnis : Ombudsmeno veikla

1.   Atsakingas komitetas nagrinėja netinkamo administravimo atvejus, apie kuriuos jį informuoja ombudsmenas pagal Europos Parlamento sprendimo 94/262/EAPB, EB Euratomas 3 straipsnio 6 ir 7 dalis, ir gali nuspręsti parengti pranešimą pagal 52 straipsnį.

Atsakingas komitetas išnagrinėja ombudsmeno pateiktą ataskaitą apie savo tyrimų rezultatus, kurią jis pagal Sprendimo 94/262/EAPB, EB Euratomas 3 straipsnio 8 dalį pateikia kiekvienos metinės sesijos pabaigoje. Atsakingas komitetas gali pateikti Parlamentui pasiūlymą dėl rezoliucijos, jei mano, kad Parlamentui reikia patvirtinti poziciją kuriuo nors tos ataskaitos aspektu.

2.   Ombudsmenas taip pat gali teikti informaciją atsakingam komitetui šiam paprašius, arba būti komiteto išklausytam savo paties iniciatyva.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika