Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Achtste zittingsperiode - Maart 2019
EPUB 153kPDF 1012k
INHOUD
AANHANGSEL
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL X : EUROPESE OMBUDSMAN

Artikel 220 : Werkzaamheden van de Ombudsman

1.   De bevoegde commissie onderzoekt gevallen van wanbeheer waarvan zij door de Ombudsman overeenkomstig artikel 3, leden 6 en 7, van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom in kennis is gesteld, waarna zij kan beslissen om uit hoofde van artikel 52 een verslag opstellen.

De bevoegde commissie ondezoekt het verslag dat de Ombudsman overeenkomstig artikel 3, lid 8, van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom, aan het einde van elke zitting het Parlement over het resultaat van zijn onderzoeken indient. De bevoegde commissie kan bij het Parlement een ontwerpresolutie indienen indien zij van mening is dat het Parlement een standpunt moet innemen ten aanzien van een bepaald aspect van het verslag.

2.   De Ombudsman kan eveneens de bevoegde commissie op haar verzoek informatie verstrekken dan wel op eigen initiatief door die commissie worden gehoord.

Laatst bijgewerkt op: 13 mei 2019Juridische mededeling - Privacybeleid