Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
8. volebné obdobie - marec 2019
EPUB 155kPDF 986k
OBSAH
DODATOK
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA X : OMBUDSMAN

Článok 220 : Činnosť ombudsmana

1.   Príslušný výbor preskúma prípady nesprávneho úradného postupu, o ktorých ho informoval ombudsman podľa článku 3 ods. 6 a 7 rozhodnutia 94/262/ESUO, ES, Euratom, a potom môže rozhodnúť o vypracovaní správy podľa článku 52 tohto rokovacieho poriadku.

Príslušný výbor preskúma správu o výsledkoch vyšetrovaní, ktorú ombudsman predkladá na konci každej výročnej schôdze v súlade s článkom 3 ods. 8 rozhodnutia 94/262/ESUO, ES, Euratom. Príslušný výbor môže predložiť Parlamentu návrh uznesenia, ak sa domnieva, že Parlament má prijať pozíciu, pokiaľ ide o akýkoľvek aspekt uvedenej správy.

2.   Ombudsman tiež môže informovať príslušný výbor na základe žiadosti tohto výboru, alebo ním môže byť vypočutý na základe vlastného podnetu.

Posledná úprava: 13. mája 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia