Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
8-ми парламентарен мандат - март 2019 г.
EPUB 186kPDF 1158k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ X : ОМБУДСМАН

Член 221 : Освобождаване на омбудсмана

1.   Една десета от всички членове на ЕП могат да поискат освобождаване на омбудсмана, ако той е престанал да отговаря на условията за изпълнение на своите функции или е извършил сериозно нарушение. Ако през предходните два месеца вече е било проведено гласуване по подобно предложение за освобождаване, ново предложение може да се внесе единствено ако то е подкрепено от една пета от всички членове на ЕП.

2.   Искането се изпраща на омбудсмана и на компетентната комисия, която, ако реши с мнозинство от членовете си, че искането е основателно, представя доклад на Парламента. По искане на омбудсмана той се изслушва преди гласуването на доклада. След разисквания Парламентът взема решение с тайно гласуване.

3.   Преди гласуването председателят на Парламента се уверява, че присъстват поне половината от всички членове на ЕП.

4.   Ако след положителен вот за освобождаване на омбудсмана той откаже да подаде оставка, най-късно до месечната сесия след тази, през която се е провело гласуването, председателят на Парламента сезира Съда с искане за освобождаване на омбудсмана и за своевременно постановяване на определение.

При подаване на оставка от омбудсмана процедурата се прекратява.

Последно осъвременяване: 13 май 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност