Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
8η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάρτιος 2019
EPUB 199kPDF 1193k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ X : ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Άρθρο 221 : Παύση του Διαμεσολαβητή

1.   Το ένα δέκατο των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει την απαλλαγή του Διαμεσολαβητή από τα καθήκοντά του εάν αυτός παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του ή εάν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα. Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί ψηφοφορία επί αιτήματος παύσης κατά τους προηγηθέντες δύο μήνες, μπορεί να κατατεθεί νέο αίτημα μόνο εφόσον υποστηρίζεται από το ένα πέμπτο των βουλευτών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο.

2.   Το αίτημα διαβιβάζεται στο Διαμεσολαβητή και την αρμόδια επιτροπή. Αν η πλειοψηφία των μελών της κρίνει βάσιμους τους λόγους, υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο. Πριν τεθεί σε ψηφοφορία η έκθεση, πραγματοποιείται ακρόαση με το Διαμεσολαβητή εάν αυτός το ζητήσει. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει, μετά από συζήτηση, με μυστική ψηφοφορία.

3.   Πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος βεβαιώνεται ότι είναι παρόντες τουλάχιστον οι μισοί από τους βουλευτές που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο.

4.   Εάν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι υπέρ της παύσης του Διαμεσολαβητή από τα καθήκοντά του, και εφόσον ο ίδιος δεν υποβάλει παραίτηση, ο Πρόεδρος, το αργότερο μέχρι την περίοδο συνόδου που ακολουθεί εκείνη κατά την οποία διεξήχθη η ψηφοφορία, υποβάλλει αίτημα στο Δικαστήριο να απαλλάξει το Διαμεσολαβητή από τα καθήκοντά του, και ζητεί να αποφανθεί αμέσως.

Εάν ο Διαμεσολαβητής παραιτηθεί οικειοθελώς, διακόπτεται η διαδικασία.

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαΐου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου