Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

X ANTRAŠTINĖ DALIS : OMBUDSMENAS

221 straipsnis : Ombudsmeno atleidimas iš pareigų

1.   Viena dešimtoji Parlamento narių gali paprašyti ombudsmeną atleisti, jei jis nebeatitinka jo pareigoms keliamų reikalavimų arba prasikalsta padaręs sunkų nusižengimą. Kai dėl tokio prašymo ombudsmeną atleisti buvo balsuota per pastaruosius du mėnesius, naują siūlymą pareikšti nepasitikėjimą gali pateikti ne mažiau kaip viena penktoji visų Parlamento narių.

2.   Reikalavimas perduodamas ombudsmenui ir atsakingam komitetui, kuris, savo narių dauguma nusprendęs, kad prašymo motyvai yra pakankamai pagrįsti, parengia pranešimą Parlamentui. Ombudsmeno prašymu, jis yra išklausomas prieš teikiant pranešimą balsuoti. Parlamentas, pasibaigus diskusijoms, priima sprendimą slaptu balsavimu.

3.   Prieš pradedant balsavimą, Parlamento pirmininkas įsitikina, kad posėdyje dalyvauja bent pusė visų Parlamento narių.

4.   Jei balsavimu patvirtinamas ombudsmeno atleidimas, bet jis neatsistatydina, ne vėliau kaip kitos mėnesinės sesijos metu po balsavimo Parlamento pirmininkas kreipiasi į Teisingumo Teismą atleisti ombudsmeną iš pareigų ir priimti tą nutarimą nedelsiant.

Procedūra nutraukiama ombudsmenui savanoriškai atsistatydinus.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika