Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
8. volební období - březen 2019
EPUB 162kPDF 1005k
OBSAH
DODATEK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA XI : SEKRETARIÁT PARLAMENTU

Článek 222 : Sekretariát

1.   Parlamentu je nápomocen generální tajemník jmenovaný předsednictvem.

Generální tajemník se před předsednictvem slavnostně zaváže, že bude plnit své povinnosti svědomitě a naprosto nestranně.

2.   Generální tajemník řídí sekretariát, jehož složení a organizaci stanoví předsednictvo.

3.   Předsednictvo rozhoduje o organizační struktuře sekretariátu Parlamentu a stanoví předpisy týkající se administrativního a finančního postavení úředníků a ostatních zaměstnanců.

Předseda Parlamentu o tom informuje příslušné orgány Evropské unie.

Poslední aktualizace: 13. května 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí