Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

XI ANTRAŠTINĖ DALIS : PARLAMENTO GENERALINIS SEKRETORIATAS

222 straipsnis : Parlamento generalinis sekretoriatas

1.   Parlamentui padeda generalinis sekretorius, kurį paskiria Biuras.

Generalinis sekretorius Biure iškilmingai prisiekia sąžiningai ir visiškai nešališkai eiti savo pareigas.

2.   Generalinis sekretorius vadovauja Generaliniam sekretoriatui, kurio sudėtį ir organizacinę struktūrą tvirtina Biuras.

3.   Biuras parengia Parlamento Generalinio sekretoriato personalo planą ir tvirtina pareigūnų ir kitų tarnautojų pareigybių administracines ir finansines nuostatas.

Parlamento pirmininkas apie tai informuoja atitinkamas Europos Sąjungos institucijas.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika