Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

XIII ANTRAŠTINĖ DALIS : DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR KEITIMAS

227 straipsnis : Darbo tvarkos taisyklių keitimas

1.   Kiekvienas narys gali siūlyti pakeitimus šioms Darbo tvarkos taisyklėms ir jų priedams, jei reikia, pateikdamas trumpą pagrindimą.

Atsakingas komitetas juos išnagrinėja ir nusprendžia, ar pateikti juos Parlamentui.

169, 170 ir 174 straipsnių taikymo tikslais, svarstant tokius siūlomus pakeitimus Parlamente, laikoma, kad nuorodos į „pradinį tekstą“ ar „pasiūlymą dėl teisiškai privalomo akto“ šiuose straipsniuose nurodo tuo metu galiojančią nuostatą.

2.   Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 232 straipsnį šių Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai priimami, jei už juos balsavo visų Parlamento narių dauguma.

3.   Šių Darbo tvarkos taisyklių ir jų priedų pakeitimai įsigalioja kitos mėnesinės sesijos pirmąją dieną, nebent būtų kitaip nuspręsta balsavimo metu.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika